Nowe Rudniki

GÓRNICZA 97

kraj,

NUBRA jest firmą multidyscyplinarną. W tworzeniu nieszablonowych usług turystycznych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej z powodzeniem czerpiemy z różnych specjalizacji. Poza dostępną ceną, wysoką jakością usług, proponujemy klientom niewyczerpującą się energię zgranego, wiecznie młodego zespołu. Jego atrybutem jest umiejętność pracy w grupie, łatwość nawiązywania kontaktów i elastyczność w dostosowaniu się do oczekiwań klientów.

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.